Waarom het delen van muziek zo belangrijk is

Muziek is onmisbaar
voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Jij kan niet zonder muziek. En kinderen kunnen dat eigenlijk ook niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat muziek onmisbaar is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Muziek bevordert niet alleen hun creativiteit, maar zorgt er ook voor dat ze zich beter in anderen kunnen inleven én meer voor anderen openstaan. Als muziekdocent help je leerlingen dus niet alleen naar muziek te luisteren, maar ook naar anderen en zichzelf.

Hieronder vind je enkele interessante inzichten, onder andere uit de wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen muziek, leren en ontwikkeling.

 

‘Muziekdocenten helpen kinderen te ontdekken wat de rol van muziek in hun leven kan zijn. De muziekdocent herkent en erkent de muzikaliteit van ieder kind. De muziekdocent leert kinderen dat er duizenden manieren zijn om muzikaal te zijn, en dat iedereen daar een eigen weg in mag vinden. En de muziekdocent helpt kinderen de richting te vinden waarin ze zich muzikaal willen ontwikkelen. Gezien de belangrijke rol van muziek in ieder mensenleven is dat een prachtige taak!’

Evert Bisschop Boele
Professor

‘Na een muzikale oefening werken meisjes zeventig procent en jongens zelfs vierhonderd procent meer samen. Muziek helpt kinderen bovendien bij de taalverwerking. Muzikale oefening van toonhoogte, tempo en ritme, met klappen en bewegen, verhoogt het klankonderscheid. Onderzoekers vinden een breed leereffect, dat uitstraalt naar een betere leesvaardigheid, klankverwerking, spelling en grammatica. Muziek helpt leerlingen daarnaast om storend geluid beter weg te filteren. Ook dat is natuurlijk belangrijk op school. Wat je niet goed verstaat, kun je niet goed begrijpen.’

Mark Mieras
Wetenschapsjournalist

‘Muziek in de les bouwt aan de cognitieve reserve van het kinderbrein. Studies tonen aan dat hun brein complexer wordt door allerlei nieuwe verbindingen aan te leggen. Het vermogen om verbanden te leggen en om te plannen gaat vooruit, maar ook vaardigheden in rekenen en taal. Dat is een fantastische investering in de langetermijnontwikkeling van het kind.’

Eric Scherder
Professor

Kortom, wil jij met jouw muzieklessen kinderen helpen om een muzikalere, leukere, socialere en meer succesvolle schooltijd én toekomst te componeren? Kies dan voor een opleiding tot muziekdocent of leerkracht met muziekspecialisatie.

* Citaten zijn ontleend uit het onderzoek over het effect van muziek op school door wetenschapsjournalist Mark Mieras, de unieke bijdrage van muziekonderwijs aan de ontwikkeling van het kinderbrein door Professor Erik Scherder en onderzoek door Professor Evert Bisschop Boele.

Campagne-202210345-square

‘De opleiding Docent Muziek geeft je de kans om een rolmodel te worden voor de muzikanten van morgen. Deze rolmodellen zijn cruciaal voor het ontwikkelen van je muzikale identiteit en daarom kan en mag muziek niet ontbreken in het basisonderwijs.’

Noémi Prent
Student Docent Muziek
Conservatorium van Amsterdam

MOA_logo

Geef Muziek Door is een initiatief van het MuziekopleidersAkkoord: een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar tussen de pabo’s en conservatoria van Nederland en het Caribisch gebied.

Copyright © Geef Muziek Door

Disclaimer